Jonge moeders

Meisjes die te maken krijgen met huiselijk geweld zijn kwetsbaar. Als ze daarbij ook nog erg jong moeder worden, wordt er wel een erg groot beroep gedaan op hun weerstandsvermogen.

Sommige jonge moeders komen uit een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Het is ook mogelijk dat er in de relatie met hun partner geweld voorkomt.

Klik hier om meer te weten te komen over ons aanbod voor jonge moeders.

Opvang en ondersteuning jonge moeders - Kadera helpt! - folder voor jonge moeders in de leeftijd tussen 16 en 23 jaar die meer willen weten over hoe het toegaat bij Begeleid Wonen van Kadera.